Waarom?

Waarom bestaat de Dag Van De Ingenieur?

1. Inhoud geven aan het imago van het beroep.

Bij iedere editie hoort een kleine publicatie: De Ingenieursbarometer. Dit document bundelt informatie die USG Innotiv over de markt verzamelt bij bedrijven die technische medewerkers tewerkstellen, technische professionals zelf en studenten van hoger en middelbaar onderwijs.

Net zoals bij onze vorige editie lanceren we een enquête die de verzuchtingen en tendenzen in deze markt naar de oppervlakte wil brengen. Hieronder de links naar de betreffende categoriën:


Natuurlijk koppelen we aan het invullen van de enquête een leuke wedstrijd zodat jullie extra gemotiveerd zijn om tot het einde vol te houden (lol). In iedere categorie (bedrijven, professionals, studenten hoger onderwijs en studenten middelbaar onderwijs) van de enquête wordt een prijs verloot. 


2. Ondersteuning van toekomst van het beroep.

Technologie en innovatie. 2 termen die vandaag in België hoog op de agenda staan en die de toekomst van ons land mee gaan bepalen. Iedereen heeft er de mond vol van. Je kan geen tijdschrift of krant openslaan, geen seminarie bijwonen of innovatie is het sleutelwoord. Maar worden deze woorden ook in daden omgezet?

Wie aan technologie en innovatie denkt, denkt aan ingenieurs. Als zij een belangrijke rol spelen in de toekomst van ons land, hebben we er dus alle belang bij om iedereen die zich ingenieur noemt, zich ingenieur voelt of een ingenieursfunctie uitoefent extra in de kijker te zetten. Bovendien willen we jongeren aanmoedigen om voor een ingenieursopleiding te kiezen.

Het begrip ingenieur verdient de juiste aandacht. Vanuit het bacheloronderwijs krijgen we signalen dat deze studenten zich vaak niet aangesproken voelen door het begrip 'ingenieur'. Met de 'Dag Van De Ingenieur' willen we duidelijk maken dat - voor de bedrijfswereld - alle ingenieurs onder dezelfde vlag varen.

Zowel masters als bachelors als ervaringsdeskundigen.